Villkor

Följande villkor gäller från och med den  1 november 2018 och tills vidare.

1. Allmän information

Dessa villkor gäller för den expressbusstrafik som arrangeras av Skövdebuss AB på sträckan Lidköping-Stockholm-Lidköping.

För att kunna beställa resor med Skaraborgaren måste du ha fyllt 18 år. Alla beställningar som görs är bindande. Priserna är inklusive moms. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, fel i pris och texter. Alla bussar är rökfria, även på toaletterna.

2. Avresa

Av- och påstigning kan endast ske vid angivna hållplatser. Det åligger resenären att ta reda på aktuell avreseplats samt att vara på plats 10 min före angiven avresetid (Ej sitta i parkerad bil). Resande utan förbeställd plats kan åka med i mån av plats men observera att bussen endast stannar och tar upp på de hållplatser där det finns resenärer bokade samt alltid vid hållplatserna Lidköping och Stockholm. Vid avresa från större bussterminaler bör du noga läsa informationstavlorna, t.ex. Cityterminal i Stockholm, för att informera dig från vilken gate Skaraborgaren/Skövde Buss AB avgår från. Kom i god tid för att lasta på ditt bagage.

 

 

3. Anslutning

Anslutning till annan trafik än den arrangerad eller såld av Skövdebuss AB eller någon av våra samarbetspartner eller ombud ansvaras ej för.

4. Bokning/Biljetter

Bokning är obligatorisk och garanterar plats. Resande som inte bokat får medfölja i mån av plats.
Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten/bekräftelsen överensstämmer med sträcka, tid och datum som beställts. Av- och påstigning måste göras på bokad hållplats.

Du bokar enklast via vår hemsida www. skarborgaren.nu. Du kan även kontakta oss på telefon måndag – fredag 09.00-18.00, lördag och söndag 09.00- 12.00 så hjälper vi dig att skapa en bokning. Efter bokning får du en bekräftelse via e-post och/eller SMS beroende på det kontaktsätt du valt när du gjorde din bokning. Kontakta oss om bekräftelsen uteblir.

Det bokningsnummer som du får i bekräftelsen fungerar som biljett. Du ansvarar för att vi kan nå dig på det telefonnummer eller e-postadress du anger vid bokningen. Du får alltså ingen biljett utan DITT BOKNINGSNUMMER ÄR DIN BILJETT.

Biljetten/bokningsnumret skall sparas under hela resan.

Våra biljetter är utan avbokningsskydd för att resan ska bli så prisvärd som möjligt. Vi erbjuder dig dock att köpa ett avbokningsskydd om du är osäker på din resa. Läs mer under stycket 'Avbokning”

5. Ombokning

Om du vill ändra din bokning skall du göra en avbokning, Se vidare avsnitt 6 Avbokning.

6. Avbokning

Du kan avboka din resa på vår hemsida www.skaraborgaren.nu se rubrik ”Avboka” eller på telefon 0500-435650 kontorstid måndag – fredag 09.00-18.00, lördag och söndag 09.00-12.00.

För att få pengar tillbaka från din bokning måste du ha valt till ett avbokningsskydd. Med detta skydd återbetalas hela det ordinarie biljettpriset men inte avbokningstillägget.

Avbokningsskydd köper du i samband med din resa och kostar 30:- per person och sträcka. Du kan då göra din avbokning fram till 2 timmar innan avgång. Observera att avbokning inte kan göras via e-post eller sms.

Observera att ingen ombokning är möjlig på våra biljetter. Ombokning jämnställs med avbokning.

7. Bagage

En (1) väska får tas med kostnadsfritt, Du får ta med handbagage in i bussen som ej inkräktar på andras utrymme eller hindrar passagerare. Väskor får av säkerhetsskäl ej placeras i mittgången på bussen under resan. Det är resenärens skyldighet att märka resgodset med namn och adress samt kontrollera vid avstigning att du har rätt bagage.

Skövde buss/Skaraborgaren tar inte ansvar för värdeföremål eller kontanter som förvaras i bussens lastutrymme då bagaget förvaras i ett utrymme som chaufför inte alltid har full uppsikt över. Om du reser med barnvagn eller rollator/rullstol kontakta vår bokning förväg så att plats kan reserveras.

Cykel får tas med i mån av plats och efter överenskommelse mot särskild avgift.

8. Rabatter

Barn: Barn (3-12 år): Reser för halv avgift. Biljett ska köpas till samtliga barn 3-12 år. Av säkerhets- och trivselskäl ska de ha ett eget säte. Målsman är alltid ansvarig för sitt barns resande och avgör om barnet kan resa på egen hand. Ett barn under tre år reser kostnadsfritt tillsammans med vuxen resenär, dock utan egen sittplats. Egen sittplats rekommenderas varvid halv avgift gäller.

Barn under 7 år får endast resa i sällskap med person över 16 år.

Ungdom & Studerande: Ungdomsrabatt gäller resenärer i åldrarna 13 t.o.m. 20 år, rabatten är 25 %. Studeranderabatt gäller för resenär med giltigt CSN-, SFS-, eller Mecenatkort i originalhandling jämte fotolegitimation. Det åligger resenären själv att uppge om han/hon är berättigad till rabatt. I annat fall betalas ordinarie biljettpris. Ålder ska kunna styrkas med legitimation.

9. Betalning

Din resa betalar du i samband med bokningen på vår hemsida.
Det går att betala både med kort (VISA/Mastercard), samt SveaWebPay Fakturor.

Ombord kan du betala med kort ( VISA/Mastercard) samt SveaWebPay Faktura.
Vid Telefonbokning kommer vi under 2015 acceptera kontantbetalning.
 

10. SveaWebPay Faktura

SveaWebPay Faktura

Betalning med faktura tillkommer (20 kr) per bokning. Biljetten/erna är personliga. d.v.s. den som reser på biljetten måste vara den som står som resenär på biljetten, giltig legitimation måste uppvisas vid ombordstigningen. Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Skövde Buss AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

11. Så här behandlar vi dina personuppgifter

Information enligt personuppgiftslagen (PuL):

Till dig som är kund hos Skaraborgen och har godkänt lagring av personuppgifter.
De personuppgifter som du lämnar till Skaraborgaren eller som vi hämtar in, använder vi till att genomföra och administrera Skaraborgarens skyldigheter under avtalet med dig. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna skicka dig information och i övrigt marknadsföra våra produkter och tjänster. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Skaraborgaren har om dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du kan också anmäla till oss att du motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Oavsett vilket ärende du har är adressen Skövde Buss AB/ Skaraborgaren, Skaragatan 83, 531 40 Lidköping. Du kan också skicka e-post till info@skovdebuss.se

12. Sällskapsdjur

Djur får ej medföras. Endast ledarhund för synskadade får medfölja och utan avgift.

13. Förseningar

Förseningar i trafiken på grund av väder, trafikstörningar, tekniska problem eller andra orsaker som ligger utanför vår kontroll ersätts inte.
Vid förseningar som orsakas av händelser som kan hänföras till Force majeure utgår normalt ingen kompensation. Kontant ersättning utgår inte.
Eventuella utlägg för taxiresor eller andra transportmedel ersätts inte.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej..

14. Gods

Gods får i mån av utrymme och efter överenskommelse sändas med bussen enligt särskild taxa. Gods måste lämnas och hämtas vid bussen.

15. Övrigt

Skövdebuss AB förbehåller sig rätten att under tvingande omständigheter vägra befordran av såväl passagerare som bagage.

Vid tvingande omständigheter kan angivna tider ändras utan föregående meddelande.

Vi reserverar oss för ändringar av bestämmelser, priser och tidtabeller.